User Levels and User Rights

Hvordan fungerer Simplylearns brukernivåer og roller?
Simplylearn har to grunnleggende BRUKERNIVÅER: Administrator, med full tilgang til kursportalens "bakside". Vanlig bruker. En admi...
Fri, Sep 6, 2019 at 10:43 AM