Når en kursdeltaker svarer på et åpent spørsmål, altså at kursdeltaker skriver inn et fritt tekstsvar, så vil gruppeleder og administrator ha mulighet til å gi kursdeltaker en tilbakemelding på dette. Kursdeltaker vil få en notifikasjon på mail om tilbakemeldingen og vil deretter ha mulighet til å svare kursinstruktør. Slik kan man ha god interaksjon med kursdeltakere via Simplylearn sin læringsplattform.  


Gå først inn på Simplylearn --> Rapporteringer. 


Herfra er det to metoder for å gi tilbakemelding til din kursdeltaker. 


Via "Brukerrapporter

Hvis du allerede vet navnet på den kursdeltakeren du ønsker å gi tilbakemelding til, så anbefaler vi å gå denne veien. Se video nedenfor. 
Via "Kursrapporter"

Bruk denne metoden hvis du ønsker å gi tilbakemelding til mengde kursdeltakere i samme kurs.