For å raskt lage kurs, så kan det være nyttig å ta utgangspunkt i et kurs du tidligere har laget. Med Simplylearn kan du duplisere dine kurs. Gjør følgende steg. 


  1. Gå til din liste over kurs (Simplylearn --> Kurs). 
  2. Hold pilen over det kurset du ønsker å duplisere, klikk "dupliser kurs".
  3. Merk; når ditt kurs er duplisert så vil alle dupliserte kurselementer får tilnavnet "copy", dette kan du endre ved å bruke menylinken "Endre navn på kurselementer".
  4. Til slutt må du PUBLISERE kurset. Om du ikke gjør dette, vil ikke landingssiden vise kursinnholdet.